INSTALAZIO ELEKTRIKOAK

Aranburu Automatismoak, S.L. enpresa, tentsio bajuko istalatzaile baimendua da, 20/EIBT-00001171 zenbakiarekin.

Enpresa edo pabelloi berritarako istalazio elektrikoen proiektu osoak egiten ditugu, horretarako beharrezko diren legalizazio eta betebehar guztiak eginez.

Elektrizidadeko edozein istalazio egiten dugu, bai makinen akometidak, argiteriak, hala nola informatika eta telekomunikaziotarako istalazioak, zirkuitu itxiko telebistentzako istalazioak, eta abar…


INSTALAZIO ELEKTRIKOAK     INSTALAZIO ELEKTRIKOAK    INSTALAZIO ELEKTRIKOAK